Các tác phẩm này không chỉ trở thành điểm nhấn cho các sân bay mà còn trở thành điểm nhấn trong tâm trí của du khách với sân bay đó.