Một công nghệ cải tiến - niềm tự hào mới đáng chú ý từ công ty thiết kế phần mềm điện tử nổi tiếng trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng.