Drone bay trong vùng chiến tranh không có gì mới mẻ và đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất drone còn đang hướng tới việc giúp cho những drone này khó bị phát hiện hơn.