Sự kiện được diễn ra tại Hà Nội, ngày Chủ nhật 17/7 tới đây.