Money Lover là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ cảnh báo giao dịch gian lận khi chi tiêu qua thẻ ngân hàng.