Trong khi vẫn kín đáo về lộ trình sản phẩm của mình, tin tức này càng cho thấy tham vọng lớn của Faraday Future.