Những nhân viên tại công ty Gravity Payments đã để dành tiền hàng tháng trời để biến ước mơ của vị CEO, Dan Price, thành sự thực. Đó là một chiếc xe Tesla S 2016 màu xanh.