Một trong những lối kiến trúc khá độc đáo trong quá khứ, nhưng không gì là mãi mãi theo thời gian...