Tới tận bây giờ, máy tính bảng Microsoft Surface Pro 4 mới có được một đối thủ ngang tài, ngang sức.