4G tại Việt Nam mới chỉ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm và có thể được sử dụng rộng rãi vào năm 2018. Trong khi đó, Mỹ đã có một bước đột phá vô cùng quan trọng để bắt đầu áp dụng mạng di động 5G.