Microsoft Word là 1 phần nhỏ trong bộ Office của Microsoft nhưng không phải ai cũng đã biết dùng các tính năng của nó.