Content ID đang là chủ đề gây tranh cãi kịch liệt giữa các nhà sản xuất âm nhạc và YouTube trong thời gian gần đây, mặc dù hệ thống này kiếm về hàng tỉ USD cho các nhà sản xuất từ chính những video vi phạm bản quyền.