Giá bán chính hãng 11,99 triệu đồng dành cho Samsung Galaxy A9 Pro 2016 tại Việt Nam là cực kì hợp lý.