Chiếc MacBook Pro mới sẽ được thay đổi về thiết kế, bổ sung thêm tính năng và nâng cấp khả năng xử lý đồ họa.