Báo cáo mới nhất của Google về vấn đề vi phạm bản quyền đã chỉ rằng Youtube là nguồn thu nhập cực kì lớn đối với nền công nghiệp âm nhạc.