Một quả bom lưu lạc thời gian đã được tìm thấy tại một trong những cơ sở sản xuất ô tô của Công ty Volkswagen.