Tường nhà chúng ta chống thấm đã là xịn lắm rồi, nhưng tường ở Nhà Trắng còn chống được cả bom cơ.