Giờ chúng ta đã biết mẫu robot nào được sử dụng để di chuyển một thiết bị nổ và tiêu diệt Micah Xavier Johnson, kẻ đã giết năm cảnh sát và làm bị thương 7 người khác trong một vụ xả súng tuần trước.