Đây là một tựa game được phát hành bởi Niantic, cũng chính là nhà phát hành của game Pokemon GO!