Nghe cụm từ Morse Code và vũ trụ hành tình trong một câu có lẽ làm bạn liên tưởng đầu tiên đến bộ phim Interstellar.