Thực hiện thao tác bắt chước con người không đủ, các nhà khoa học tại Nhật quyết tìm cách làm cho cử động của robot tự nhiên giống người.