Niantic đã thành công khi tạo ra chiếc đồng hồ thông minh giá rẻ không có nhiều chức năng hiện đại nhưng ai cũng muốn mua.