Động thái này của Google cho thấy các kỹ sư của Google càng ngày càng thích thú với hệ điều hành iOS.