Người khởi kiện không ai khác ngoài chính gia đình của các nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ tấn công.