Một cuộc khảo sát tại Anh cho kết quả hết sức bất ngờ khi có đến 1/3 số người được hỏi cho rằng họ muốn hẹn hò với robot tình dục, 1/5 số người thậm chí muốn quan hệ tình dục với chúng.