Ngoài tính năng như một ngôi nhà di động, chiếc xe này còn có thể chứa thêm cả Mercedes SLK ở phía sau.