Xuất phát từ công ty hàng đầu về logistics, khi nhận nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ ứng dụng vào bán hàng online, đội ngũ xây dựng myFace không thể phủ nhận đã có lúc họ nghi ngờ về chính dự án mình phụ trách.