Do thời điểm này không còn hãng phụ kiện nào hỗ trợ nên chiếc máy tính Surface Pro trở nên vô cùng khó chịu khi sử dụng. Và một sinh viên người Việt đã tìm cách tự xử lý nó.