Có thể dễ dàng thấy game thủ Pokemon Go đi khắp nơi với đôi mắt dán vào điện thoại, họ đang trên cuộc hành trình săn bắt 250 con Pokemon cho riêng mình.