Bạn có thắc mắc rằng số phận Trái Đất và số phận bản thân sẽ ra sao khi Trái Đất ngừng quay không?