Như Lego hay trò xếp hình Tetris, ta có thể chồng những khối xi măng lên thành một căn nhà hoàn chỉnh trong chỉ 6 ngày và chỉ tốn 4.400 USD cho mỗi căn.