Samsung Galaxy S7 đã bất ngờ không được qua được bài kiểm tra khả năng chống thấm nước của Consumer Reports.