Nếu muốn thưởng thức những quả đào một cách khác biệt, có lẽ bạn nên nướng chúng.