Chỉ trong 1 tuần đầu bán ra, doanh số iPhone 4 đạt tới 1,7 triệu chiếc.