Người đứng đầu nước Nga tin rằng loại hình giao thông mới này sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền kinh tế toàn cầu.