Một khám phá tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại khá quan trọng và thú vị của các nhà khoa học.