Với trọng lượng 136 kg, đây là sự thay thế “nặng ký” cho đội ngũ nhân viên bảo vệ truyền thống.