Mơ ước trở thành siêu nhân với một bộ đồ cường hóa sức mạnh đã nằm trong tay ta rồi!