Có bao giờ bạn tưởng tượng được rằng rất nhiều người hiện đã nắm trong tay hàng tỉ USD nhưng vẫn muốn bước lên một nấc thang tiền tài và danh vọng khổng lồ nữa hay không?