Các nhà khoa học đã phát triển một sinh vật tổng hợp bằng cách dùng các tế bào tim của chuột và tạo ra một con robot cá đuối có thể di chuyển theo ánh sáng.