Perfect Workout đã mang về giải nhất cuộc thi sáng tạo ứng dụng Continuum của Microsoft cho lập trình viên người Việt.