Miễn là bạn chồng đủ 70 triệu đồng cho một chiếc kính HoloLens chơi Yu-Gi-Oh! trong đời thực...