"Một lần nữa tôi xin khẳng định đây không phải là lỗ hổng của TeamViewer", đại diện TeamViewer cho biết.