Chiếc cổng an ninh này có thể mở ra / đóng vào chưa tới 5 giây, thậm chí là trở nên vô hình khi cần thiết.