Làm sao để có thể gỡ bỏ các Windows 10 Apps? Hãy xem nội dung bài viết này.