Startup Uber có thể đối mặt với rủi ro rất lớn khi chấp nhận sử dụng đòn bẩy tài chính, phương pháp tăng vốn đầu tư mà chỉ có những công ty và tập đoàn lớn dám sử dụng.