Cabin Spacey có kế hoạch xây dựng những hotel siêu nhỏ ngay trên phần nóc của các tòa nhà ở thành phố Berlin.