Một chiếc điện thoại khiến các fan phải xếp hàng liên tục 13 giờ đồng hồ để mua cho bằng được, bạn có đoán được đó là sản phẩm nào không?