Thế giới nói chung và người Nhật nói riêng chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng với sự ra đời của những khám phá khoa học quan trọng như vậy.