Google vừa thông báo đã thâu tóm một startup có tên Moodstocks tại Paris. Đây là một startup phát triển công nghệ máy học giúp tăng cường tính năng nhận dạng hình ảnh trên smartphone.